Forbrukslån
Forbrukslån

Har man en ryddig økonomi og inntekt er forbrukslån sjeldent et problem. Problemene dukker opp om man av en eller annen grunn ikke betaler terminene. Renter og påfølgende gebyrer fordyrer lånene fort. Dette kan bli en realitet om man for eksempel plutselig blir fri for jobb eller dersom man blir utsatt for sykdom eller uhell av noe slag. En låneforsikring kan berge hele situasjonen.

Hvorfor låneforsikring

Vi har gode sosiale ordninger i Norge, men dessverre kan man falle gjennom ved for eksempel alvorlig sykdom. Forbrukslån ses ikke på som noe en trenger og det vil si at de sosiale stønadene ikke dekker opp slikt ved for eksempel sykdom. Vi får jo sykepenger, og deretter over på avklaringspenger. Disse pengene tilsvarer etter hvert ikke den inntekten en hadde tidligere og man kan havne i en økonomisk krise. Det er da låneforsikring fra for eksempel Santander Consumer Bank kan vøre til hjelp.

Når du sjekker en låneforsikring

Det er en del ting en absolutt bør sjekke opp mot en låneforsikring. Sjekk forskjellige tilbydere, og hva de tilbyr dekning av. Noen felles ting vil du nok finne, og andre kan variere. Vær ekstra oppmerksom på uhell, arbeidsløshet og alvorlig langvarig sykdom som kan kreve operasjoner. Pris spiller selvfølgelig også en rolle, men å velge en billig forsikring med få ting som dekkes kan bli dyrt til slutt. Enkelte aktører opererer også med forsikringer som dekker for eksempel slik at arvinger ikke blir sittende med gjelden. OPP Finans, og andre, tilbyr to forskjellige typer låneforsikring. Det kan lønne seg å sjekke begge.