Det er foretatt en undersøkelse (19.09.2014) av TNS Gallup på vegne av Nordea om nordmenns økte lånevaner. Media har de siste årene hatt fokus på en stadig mer negativ utvikling og nå kom tallene som viser at dette stemmer. Flere og flere unge voksne går i den såkalte luksusfella. Det bør også tas til etterretning av de som tyr til forbrukslån uten at de egentlig trenger lånet.

Nordmenn låner mer enn anbefalt maksimumsgrense

Tallene, som kommer frem i undersøkelsen, er tydelige. De unge voksne i alderen 18-25 år låner for mye i forhold til årsinntekt. Anbefalt maksimumsgrense er tre ganger årsinntekt, mens undersøkelsen viser at så mange som 3 av 10 tar opp fire ganger årsinntekten eller enda mer. Har denne gruppen mye forbrukslån kan det vise seg vanskelig å komme inn på blant annet boligmarkedet senere. Å ha en allerede tung gjeldsbelastning i såpass tidlig alder er ikke å foretrekke. Det fører fort galt av sted.

Tallenes tale

Undersøkelsen sier ikke noe om hva pengene har gått til, men det gis signaliser på, at det er «til å leve livet» som er hovedårsaken. Tallene forteller at 34% har lån 2 ganger årsinntekt, 22% har lån 1 gang årsinntekt,13% har lån over 5 ganger årsinntekt, 8% har lån 4 ganger årsinntekt og 11% har lån mindre enn 1 gang mer enn inntekt. Det er også gjort en sammenligning med aldersgruppen 26-39 år. Da viser tallene at det er atskillig mer nøkternhet blant den eldste gruppen. De som er i aldersgruppen 18-25 år; 30% har lån fire ganger over årsinntekt. Gruppen 26-39 år, som det er sammenlignet med; 18%.