Bank Norwegian

Bank Norwegian

Effektiv rente fra 16,50%, kr 100 000 o/2 år blir totalt kr 116 682.

Søk her

Kan et offisielt gjeldsregister være nyttig ved forbrukslån?

OPP Finans forbrukslån

Et forslag om å opprette et offisielt gjeldsregister ble utfallet etter en intern undersøkelse i en av Norges store banker. Dette registret skulle inneholde alle økonomiske opplysninger, og være «up to date» til enhver tid. Forslaget er allerede stoppet i regjeringen, men man skal ikke se bort fra at det kan bli aktuelt ved en senere anledning. Årsaken til forslaget Resultatet fra undersøkelsen var ikke gode for aldersgruppen 18 til 26 år med tanke på søknader om forbrukslån. Det viste seg at kun en av ti søknader på lån ble innvilget. Årsaken var ikke bare at banken regnet denne aldersgruppen … Les mer

Alle låneprodukter du finner omtaler og artikler om av her på siden er gjenstand for en rangering, og omtales gjerne som «billigste», «beste», «anbefalt» m.m (listen er ikke uttømmende). Vi rangerer låneprodukter etter objektive vurderinger og skal kun fungere som veiledende for det enkelte låneproduktet. Vi vurderer låneprodukter etter parametere som renter, fordeler, lånetype, års- og/eller etableringsbegyr, maks. kreditt. I denne vuderingen gir vi deg informasjon som kan gi deg eventuelle fordeler. Alle vurderinger skal anses som objektive og er ikke nødvendigvis fullt dekkende for produktet eller markedet. Ta alltid en egen vurdering når du skal låne penger – det er tross alt din hverdagsøkonomi det er snakk om. Alle opplysningene her på siden tilstrebes å være korrekte, men feil kan skje og vilkår kan endres. Når du skal søke på et låneprodukt kan du, for din egen skyld, dobbeltsjekke at alle opplysninger du finner her samsvarer med de opplysningene du finner hos annonsøren. Det er alltid en god ide å sammenlign flere produkter for å finne det låneproduktet som gir deg mest for pengene og de beste fordelene!