Forbrukslån blir i dag brukt hyppig til å betale ned gammel morro, som oftest i form av kredittkortgjeld. Grunnen til at forbrukslån benyttes er at man ofte kan oppnå bedre rentevilkår ved slike lån og dermed spare penger. Kredittkort er kjent en av de aller dyreste låneformene som finnes, og ofte operer selskapene med renter fra 20-25%. Dersom man tar opp et forbrukslån vil man fort kunne spare opptil 10% i rentekostnader og i noen tilfeller enda mer. Derfor har det blitt såpass lukrativt å benytte seg av denne løsningen for mange Nordmenn.

Bli kvitt kredittkortgjelden

De som benytter forbrukslån til å betale ned annen gjeld skylder ofte små summer til mange kreditorer. Separert er summene små, men sammenlagt kan de medføre en tung økonomisk byrde. Det er smart å samle alle lånene sammen og finne ut akkurat hvor mye man skylder. Så fort man vet den presise summen kan man oppsøke banken sin og sammenligne renten på forbrukslånet med renten på de lånene man sitter med fra før. Nøkkelen er å bruke forbrukslånet til å dekke alle de små summene. Da trenger man kun å forholde seg til en långiver samt at man ofte kan spare penger.

Et enkelt regneeksempel

Forbrukslån passer best til å dekke gammel kredittkortgjeld, og dette kan illustreres med et enkelt regnestykke. Et kredittkortlån på kr 20 000 med rente på 20 % vil koste kr 4 000 å betale ned. Hvis man refinansierer med et forbrukslån som har 15% rente kan man betale ned all denne gjelden på en gang, og samtidig spare 5% i rentekostnader. Det betyr at man sparer kr 500 ved å bytte over til forbrukslånet. Ofte er summene mye større og dette eksempelet er kun ment som en forenklet forklaring.