Forbrukslån
Forbrukslån

Når man tar opp forbrukslån betaler man som regel for mer enn kun rentene på lånet. Den nominelle renten referer kun til den grunnsummen man betaler på lånet, og måles i antall rentekroner. Til forskjell vil den effektive renten inkludere alle gebyr og kostnader, og gi en bedre oversikt over hva den reelle kostnaden er for lånet. Når den effektive renten utregnes vil alle ekstra kostnader omgjøres til en prosentandel av lånet, og legges til den nominelle renten.

Begynn med rentekostnaden

Den nominelle renten er som regel lettest å finne fram til da den kun inkluderer rentekostnaden. Hvis man låner kr 100 000 med en rente på 12 % vil dette tilsvare kr 12 000 i året, og kr 1 200 per måned. Dette er den nominelle renten og inkluderer det beløpet man betaler til banken i renter.
Etter å ha regnet ut den nominelle renten må man legge til de resterende kostnadene. Som oftest inkluderer dette slike poster som gebyr for etablering og administrasjonskostnader.

Forbrukslånets egentlige kostnad

Her bruker vi det tidligere eksempelet hvor kunden må betale kr 12 000 i året for å låne kr 100 000. Vi vet at den nominelle rentekostnaden er 12 %, og må nå legge til de andre avgiftene. Man vil for eksempel måtte betale kr 900 for å etablere forbrukslånet, samt termingebyr på kr 45. Terminene kommer hver måned og derfor blir den årlige kostnaden i termingebyr kr 540. Det betyr at vi må legge til kr 1 440 på lånekostnaden, og resultatet blir totalt kr 13 440. Deler vi dette beløpet på opprinnelig lånesum får vi kr 13,44%, og dette er den effektive renten på lånet.