Forbrukslån
Forbrukslån

En sunn privatøkonomi forutsetter at en har oversikt over alle inntekter og utgifter. Før en planlegger mer lån, eller andre større utgifter bør en se til at summene passer inn under de økonomiske rammene man har. En del kan ha god nytte av å sette opp et budsjett på papiret før en tar opp et forbrukslån.

Derfor bør du ha et budsjett

Dessverre viser det seg at til tross for generell god råd får en del mennesker problemer med å betale det de skal. Et privatbudsjett vil være et godt redskap for ikke å havne i en slik situasjon. Et budsjett bør inneholde alle inntekter og utgifter, som for eksempel forbrukslån, forsikringer og strøm. Sparing bør også være en post på budsjettet, selv om en kun kan avse en liten sum hver måned til dette. Oppretter du i tillegg flere kontoer i banken, en for utgifter, en for sparing og en til daglig bruk vil det også være enklere å holde budsjettet. Over tid vil du se at nesten uansett regning vil du kunne håndtere den.

Slik gjør du for et månedsbudsjett

Det første er selvfølgelig å få oversikt over netto utbetalt inntekt. Deretter er det de faste utgiftene en må gå over. Regninger som er på årsbasis og terminer deler man på det antallet måneder en betaler for. Da vil du sitte med den månedlige utgiften, for eksempel på forsikringer. Legg så på toppen av dette utgifter på boliglån og forbrukslån. Når de faste utgiftene er kalkulert bør du finne ut hvilke utgifter du har som varierer. Det kan være bensin, telefon eller matvarer. Nå vil du ha oversikt over hva du eventuelt har igjen pr måned til sparing og andre ting. Ser du at budsjettet ikke går opp, gå gjennom å se hvilke varierende utgifter du kan kutte ned på.