Forbrukslån
Forbrukslån

Norges Bank har med jevne mellomrom møter hvor styringsrenta er tema. I løpet av 2013 og 2014 har den holdt seg stabil, foruten om det siste møtet nå i desember. Da ble styringsrenta satt ned med 0,25%. Dette vil ha betydning for dine lån, og forhåpentligvis også forbrukslån.

Slik vurderes styringsrenta av Norges Bank

Styringsrenta er den renten bankene kan benytte som minimumsrente på lån. Det er disse lånene som igjen gis til deg. Når styringsrenta vurderes opp, eller ned som nå, er det med grunnlag i norsk økonomi og den internasjonale situasjonen økonomisk. I første omgang ses det på Norge, og hva som skjer med den norske kronen og norsk økonomi målt opp mot land rundt oss. Er det markante endringer i det internasjonale økonomiske markedet gir dette utslag hos oss. Er man da redd for at det skal påvirke oss i negativ grad kan en renteendring komme. Har du forbrukslån er det naturlig at rentene på dette også da går ned, men dessverre er det ikke alltid slik.

Slik kan dette påvirke privatøkonomien

Nordmenn har nå rekordtall på lånemarkedet. Den største andelen lån finner vi i forhold til bolig. Rundt 84% av totale lån i Norge er boliglån, de resterende vil da være lån som billån, kreditter eller forbrukslån. Når styringsrenta går ned vil det kanskje ikke ha de store utslagene om du har et lite lån, men for dem med høye boliglån vil det over tid merkes om renten er lavere. Selv om styringsrenta nå gikk ned med 0,25% er det ikke garantert at din rente vil gå ned med samme prosentandel. Nedgangen vil heller ikke skje med en gang, da bankene kan vurdere dette opp mot den inntjeningen de har.