I 2008 begynte Finanstilsynet å måle andelen forbrukslån i Norge som ble misligholdt. Den gangen var tallene ganske ille, men når vi nå skriver 2014 så ser det ut til at nordmenn har blitt flinkere betalere. På bare fire år har prosenten falt betraktelig, noe som er hyggelig både for banker og for finansinteresserte.

Så mye flinkere er vi

I 2008, da de første målingene begynte, så var hele 6,5% av forbrukslånene som ble utstedt i norske banker misligholdt. Det betyr at de ikke ble betalt tilbake når de skal, samtidig som fristen har blitt utvidet en god del. Tallet er ganske høyt sammenlignet med andre land, men nå som det har sunket er det ingen krise for norske forbrukslån.

Ved utgangen av 2012 var den samme prosenten sunket til 4,7% – altså en nedgang på 1,8%, noe som utgjør en ganske betydelig porsjon med låntakere. Det skal dog nevnes at den berømte finanskrisen rystet verden i 2008, og kan ha påvirket situasjonen da (se forsiden vår for mer informasjon om forbrukerlån).

Hva skjer når lånet misligholdes?

Det første som skjer, er at saken oversendes til inkasso. Strafferenten begynte å løpe allerede etter at utløpsfristen for fakturaen hadde forfalt, så det blir raskt mye dyrere. Deretter baller det bare på seg med regninger og krav, helt til namsmannen dukker opp på døra og innfører tvungen lønnstrekk. Alt dette bare på grunn av et forbrukslån.