Forbrukslån
Forbrukslån

For mange er det flere år siden de tok opp et forbrukslån, og er ikke klar over mulighetene for å redusere rentene. Det kan være at din økonomiske situasjon har bedret seg med tiden, og det er dermed større sjanse for lavere rente. For at dette skal skje må du selv ta kontakt med banken og forhøre deg om dine muligheter.

Hvordan redusere rentene?

Du kan forsøke å øke det månedlige avdragsbeløpet på ditt forbrukslån, eventuelt søke om å refinansiere lånet. Det første du må gjøre er uansett å kontakte banken din å se på hvilke muligheter du har i forhold til lånet ditt, og din nåværende livssituasjon. Du kan forklare at du har en bedre inntekt, og forventer en reduksjon av rentene. Om banken tilbyr deg bedre rente, skal ikke dette medføre noen ekstra utgifter for deg. Alternativt kan du bytte bank, der du kan få bedre lånebetingelser og lavere rente.

Hvorfor refinansiere?

Når du tok opp forbrukslånet, hadde du kanskje nettopp fullført studier og begynt i en ny jobb. Banken anså det noe risikabelt å gi deg lånet med tanke på nedbetalingen, og dermed ble lånet noe dyrt. Rentebetingelsene er betydelig bedre om du kan vise til en stabil og ryddig økonomi. Å refinansiere et forbrukslån, er en svært gunstig måte å spare penger på. Du tar da opp et lån, som du benytter til å betale ned et gammelt lån. På denne måten får du lavere rente. Du kan også få lavere gebyrer og lengre nedbetalingstid. Selv om du ikke har problemer med tilbakebetalingen, vil det lønne seg å refinansiere forbrukslånet ditt. Det vil gi deg bedre vilkår og lavere totalkostnader.