OPP Finans forbrukslån
OPP Finans forbrukslån

Et forslag om å opprette et offisielt gjeldsregister ble utfallet etter en intern undersøkelse i en av Norges store banker. Dette registret skulle inneholde alle økonomiske opplysninger, og være «up to date» til enhver tid. Forslaget er allerede stoppet i regjeringen, men man skal ikke se bort fra at det kan bli aktuelt ved en senere anledning.

Årsaken til forslaget

Resultatet fra undersøkelsen var ikke gode for aldersgruppen 18 til 26 år med tanke på søknader om forbrukslån. Det viste seg at kun en av ti søknader på lån ble innvilget. Årsaken var ikke bare at banken regnet denne aldersgruppen for risikable låntakere, men at kredittsjekken kom opp med gamle opplysninger. Ved søk på låntakerne viste det seg at en del økonomiske opplysninger var hele to år gamle, og dermed fikk ikke banken dagens situasjon til å vurdere utfra. Banken mener at et offisielt, og oppdatert, gjeldsregister vil være til hjelp for både bankene og kundene.

Gjeldsregister og unge låntakere

Forslaget om et gjeldsregister skulle ikke bare være til hjelp for bankene. I forslaget lå også tanken om at det kunne beskytte unge låntakere mot seg selv. Sitter banken med nye økonomiske opplysninger vil sjansen for at unge, som ikke burde få forbrukslån, får avslag. Banken mente at dette ville over tid hjelpe statistikken for unge med økonomiske problemer. I dag har unge i Norge en inkassogjeld på en milliard totalt, og også for bankene er dette dårlig nytt. Forslaget kom så langt som til regjeringen, men ble stoppet av Datatilsynet, da et slikt register ville bryte lovgivningen om personvern. Registret ville ha inneholdt alle økonomiske opplysninger og bryter med lovverkets syn på privatliv.