Å benytte en kausjonist på et ordinært banklån er ikke uvanlig. Derimot er det kanskje mange som ikke er klar over, at forbrukslån har en ordning som kalles medlåner. Det kan være nyttig på mange måter å ha en medlåner, men det bør vurderes nøye før en gjør dette.

Forskjellen på kausjonist og medlåner

Banker har lenge hatt ordningen med kausjonist. En kausjonist er noen som garanterer for lånet ditt. Det betyr at kausjonisten ikke låner sammen med deg, men er ansvarlig dersom du ikke betaler. Det vil i ytterste konsekvens si at kausjonisten kan ende med hele lånet. Så lenge du betaler har ikke kausjonisten noe med lånet eller banken å gjøre. Medlåner fungerer noe annerledes. Da søker man forbrukslån sammen med noen, og begge er like ansvarlige for lånet, og betalingen, hele tiden. Det vil altså si at medlåner har samme skattefradrag og andre rettigheter i forhold til lånet, som du har. Dette gjelder uansett hvem som betaler avdragene.

Å tenke over

Vurderer man, å ha en medlåner, skal en også tenke over en del ting. Siden medlåneren og du vil ha samme rettigheter og ansvar overfor banken bør ikke medlåner bli en enkel løsning. Velger du å ha en medlåner kun på papiret, for lavere rente eller annet, vil denne også få fratrekk for betalte gjeldsrenter. Dette også om medlåner ikke betaler noe på lånet. Synes du dette er greit er det ikke problematisk. Det er heller ikke et problem om det er din partner som er medlåner. Begge vil bli kredittsjekket, og renten settes utfra dette. Dermed kan man oppnå bedre rente enn man ville fått om man søkte forbrukslån alene. Det er altså både ulemper og fordeler ved denne ordningen.