Det finnes lån med sikkerhet, og det finnes lån uten sikkerhet. Det er ikke alltid man tenker over hvilke konsekvenser dette kan ha. Har du sett litt rundt her hos oss har du antakelig lagt merke til at her er mange lån uten sikkerhet, og noen med. Tar man forbrukslån er lån uten sikkerhet det mest vanlige.

Lån med sikkerhet

Et forbrukslån uten sikkerhet betyr at du får et lån, fra en bank, men du trenger ikke stille noe i pant for lånebeløpet. Dette er helt motsatt fra det vi vanligvis er vante til fra for eksempel boliglån eller billån. Tar man opp et boliglån i en ordinær bank vil banken ha en sikkerhet for pengene. De ønsker ikke å bli skadelidende om du ikke klarer å betale lånet. Derfor er boligen som oftest panten, slik at om du ikke betaler kan banken kreve boligen solgt. Da får de dekket lånebeløpet med salgssummen. Siden banken har pant i boligen vil rentene på et slikt lån være rimeligere enn et usikret lån. En annen måte å ha pant på er via en kausjonist. Det vil si at en annen person garanterer for deg. Betaler du ikke lånet må denne personen betale for deg.

Usikret lån

Dette er det typiske forbrukslånet. Du får låne opptil flere hundretusen kroner, og det uten at du må stille bolig eller annet i pant. Banken tar med dette en noe større risiko enn ved et sikret lån. Derfor er også rentesatsene på et slikt lån høyere, enn et lån med pant. Selv om disse lånene er dyre, har det sine fordeler. Du trenger ikke være redd for at banken skal ta boligen din, eller at du belemrer noen andre med gjelden din. Det er du personlig som står ansvarlig til enhver tid.