Forbrukslån
Forbrukslån

I det vi funderer på om vi skal ta opp et forbrukslån, vurderer vi som regel kun vår egen økonomi. I mange sammenhenger kan det derimot være meget lurt å ta opp lånet sammen med en annen. Dette kan være et familiemedlem, en samboer, ektefelle eller en god venn. Sjansene for å få et lån øker når dere er to og hver av dere kommer bedre ut av det økonomisk.

Del både gleder og byrder

For et forbrukslån uten sikkerhet på kr 65 000, ender vi ofte opp med å betale rundt kr. 90 000. Lånet har altså kostet oss kr 25 000. Er dere derimot to om dette lånet, blir hver enkelt lånetagers kostnader halvert, altså kr 12 500. I visse tilfeller kan dette være meget gunstig, avhengig av hva pengene skal brukes til. Trenger dere penger begge to, bør dere regne ut (bruk bankens lånekalkulator) hvor mye ett stort lån koster dere i forhold til to små lån. På denne måten vil dere kunne dele både gleder og byrder.

Lettere å få lån

Har du en litt for lav inntekt til å få den summen du trenger, kan du søke lånet sammen med en medansvarlig. Nå øker sjansene for å bli tildelt lånet, men du/dere må være klare over den medansvarliges forpliktelser. Medlåneren blir like ansvarlig for tilbakebetaling som deg selv. Som samboere eller ektefeller, kan en av dere ta opp et forbrukslån innenfor rammen av hans/hennes egen økonomi, mens dere beregner utgiftene på bakgrunn av deres samlede økonomi. Sammenlign tilbudene før dere bestemmer dere, det lønner seg alltid. Søknadene om lån er uforpliktende i alle tilfeller, så man har ingenting å tape på å søke hos flere banker.