Lånemegleren.no forbrukslån
Lånemegleren.no forbrukslån

Gode råd er dyre er det noe som heter. I mange sammenhenger er dette riktig, og det kan også bli det om en tar i bruk forbrukslån for å dekke utgifter. Har man derimot brukt tid på planleggingen og vurdert lån opp mot hverandre bør ikke lån være problematisk. En god plan er viktig slik at en tar høyde for ekstrautgiftene lånet fører med seg. Dessverre gjør ikke alle det.

Første steg på veien ut av gjeldskrisen

I dagens Norge er det dessverre en del som havner i gjeldskrisen. De har tatt forbrukslån som kanskje ikke var særlig gjennomtenkt, og klarer ikke betale tilbake lånesummen. Det er mulig å få ordnet dette, men det krever noe av den som har lånt. Ikke vegre deg for å åpne konvolutten hvor regningen, som blir høyere og høyere ligger. Åpne, ta kontakt med selskapet som har lånt deg pengene og forklar situasjonen. Har du da i tillegg gått gjennom privatøkonomien din, og satt opp en plan for hvordan du kan løse dette, er det til stor hjelp. Det viser betalingsvilje og det verdsettes også hos kreditorer.

Første steg på veien ut av gjeldskrisen

Et godt budsjett er redskapet en trenger for å komme seg ut av en gjeldskrise, eller økonomiske problemer. Budsjettet må gjerne settes opp i samarbeid med de du har lån hos, eller legges frem for utlåneren av forbrukslån. Det gjelder å være nøktern og ha realistiske poster på budsjettet, både for kommende inntekter og utgifter. Alle ting må med! Sett også opp en liten sparesum. Den kan komme godt med fremover, selv kr 100 pr måned er penger en kan komme til å trenge. Å komme ut av en situasjon som denne krever tid, så vær forberedt på det. Din nye og mer nøkterne pengebruk vil gå over år, i alle fall om problemene er store. Har man øyet på målet – å få en sunn økonomi – vil det føles enklere.