Finansiering av enkelte ting på stående fot er ikke alltid enkelt. Da er et lån utveien for mange. Forbrukslån (les mer på www.finansagent.no) er oppnåelig for alle over 18 år i dagens Norge. Lånene er tilgjengelig både i bank og på nett, ja sågar hos bankene kan du søke over nettet. Det er forskjellig varianter lån og vilkår, og det bør sjekkes ved en søknad. Det er mulig å få lån med betalingsanmerkning, men da må du som regel stille sikkerhet for lånet. Vær obs på at lånet da ofte blir dyrere.

Kredittsjekken utføres av utlåneren

Det er utlåneren som er ansvarlig for å utføre kredittsjekken. Din jobb er kun å sende søknaden med tillatelse om at du kan bli kredittsjekket. Denne sjekken utføres via et felles register i Norge. Her finnes dine personlige opplysninger angående din økonomi. Det være seg skatt og eventuelle andre forbrukslånlån, samt om det er noen aktive betalingsanmerkninger i ditt navn. Ved at du har merket for tillatelse for dette på søknaden kan altså dette gjøres. Det kan helst klart være en fordel med tanke på rentesatsen.

Faktorer som spiller inn på kredittsjekken

Du har altså gitt utlåner tillatelse til å innhente opplysninger om din personlige økonomi. Kredittsjekken er i gang. Kredittsjekken består egentlig av flere deler. Registret inneholder flere opplysninger om deg, bl.a. om du har vært bosatt på samme adresse over lengre tid. Har du det viser det stabilitet. I tillegg kan en her se om du er av de som trekker over kontoen din ofte, eller om du er en sen betaler på regninger, samt skatteopplysninger. Disse faktorene og noen til legges sammen til det som kalles en kredittscore. Denne legges deretter inn i et program som sammenligner din score med andres, for å statistisk kunne gi et svar på om du er kredittverdig eller ikke.