Ikano Bank forbrukslån
Ikano Bank forbrukslån

Når en leser om forbrukslån er det ofte om lån uten sikkerhet som fremheves. I tillegg er det forklaringer på hva det vil si, også her hos oss. Altså lån hvor en ikke trenger noe i pant, men lånet vil bli noe dyrere enn lån med sikkerhet. Hva vil det egentlig si at du har pant til lånet? Altså et forbrukslån med sikkerhet. Har det egentlig noen konsekvenser for låntakeren om det er med eller uten sikkerhet?

Forbrukslån med sikkerhet.

Å ta opp lån bør en tenke godt over uansett om det er et lite eller stort lån. Deretter er det betingelsene en må sjekke grundig. Det er når man kommer til betingelsene for lån, at det med sikkerhet kommer inn i bildet. Ved opptak av for eksempel huslån tar banken sikkerhet i selve huset. Det vil si, at en godtar at om man ikke kan betjene lånet, risikerer man at banken tar huset og selger det. Denne typen pant kan en også gjøre ved forbrukslån. Tar man opp lån til bil kan for eksempel bilen settes som sikkerhet for lånet.

Vil forbrukslån med sikkerhet gi bedre betingelser for lån?

Normalt kan en ta opp forbrukslån for rimelig store summer uten sikkerhet, avhengig av bl.a. kredittsjekk. En god del lånetilbydere tilbyr enda større lån om en har sikkerhet for lånet. Betingelsene for lån varierer, men felles for de fleste er at renten vil bli lavere for lån med sikkerhet. Samtidig vil det at du har sikkerhet å stille for et lån, i de fleste tilfeller, gi bedre betingelser også for tilbakebetalingstiden. Lån med sikkerhet er også gunstig om du er lite kredittverdig. Har man noe å stille i sikkerhet vil det vøre enklere å få innvilget lånet.