Forbrukslån
Forbrukslån

For å kunne få et forbrukslån, er det flere krav som må oppfylles. Det er ikke alle som har høy nok inntekt til å kvalifiseres, dersom man ønsker å låne en stor sum. Uansett hvilken situasjon du er i, avhengig av andre eller ikke, kan du velge å søke med en medlåner. Det gir deg større muligheter for å få lånet godkjent. Det er mange fordeler ved å ha en medsøker, men det er noen baksider en bør være klar over på forhånd.

Hva er fordelene med medsøker?

En medsøker kan være en fordel i en situasjon der du ikke har stor nok inntekt alene, med tanke på tilbakebetaling. Selv uten dette problemet, vil en medsøker øke sjansene for et positivt resultat. Rentebetingelsene blir også gjerne bedre. Enkelte låneutgivere krever at en medsøker har samme adresse, men ofte er ikke dette et problem. Det kan være en i familien, en nær venn eller en samboer. Det blir sett på den totale inntekten til begge søkere, og renten beregnes deretter. Det betyr at du får bedre rentebetingelser jo større inntekten er. Banken anser deg da som en mindre risiko for en eventuell misligholdelse av lånet.

Baksider en bør vite om

Begge parter som står sammen om et forbrukslån er ansvarlig for nedbetalingen av lånet. Dersom du ikke betaler tilbake lånet, vil tilbakebetalingen bli medsøkers ansvar. Denne risikoen må medsøker vite om før dere inngår en avtale. Det er også slik at en betalingsanmerkning, som følge av misligholdelse av lånet, vil registreres på medsøker. Dette bør en ha klart for seg på forhånd, for å mestre avbetaling av renter og gebyrer, innen avtalt betalingstid. Som medsøker er man solidarisk ansvarlig for overholdelse av låneforpliktelsene. Det er viktig at hovedsøker og medsøker stoler på hverandre og at begge parter er informert om forbrukslånets betingelser. Er man i stand til å innfri alle krav, og følge nedbetalingsplanen, vil det være lønnsomt med en medsøker.