Forbrukslån
Forbrukslån

Den dagen man tar opp et forbrukslån kan man fint tenke at man skal klare å betjene lånet. Gjerne tenker man at det er en liten sum man skal betale fordelt på flere år. Men, uhell eller situasjoner der inntekten blir lavere kan forekomme. Har du valgt et forbrukslån med forsikring er du bedre sikret dersom du mister inntektsevnen.

Vanlige vilkår på låneforsikring

Forsikringen enkelte tegner på et forbrukslån, gjelder for eksempel om du skulle bli arbeidsledig, permittert fra jobben, eller sykemeldt, slik at du ikke får samme inntekt du er vant til. Kravet for at forsikringen skal gjelde er at inntektssvikten skjer ufrivillig. Du kan med andre ord ikke si opp jobben selv, og så forvente at forsikringsselskapet skal dekke låneutgiftene dine. Forsikringens varighet er begrenset i forhold til hva du utsettes for, og kan variere fra selskap til selskap. For eksempel er det vanlig at du slipper de månedlige utgiftene på lånet i 12 måneder, ved arbeidsledighet eller uførhet og sykdom. Det samme gjelder om du har syke barn du har omsorg for. Du har også full dekning av hele kreditten, dersom du skulle avgå med døden, eller bli kritisk syk.

Ekstra kostnader

En låneforsikring på et forbrukslån betyr at du må betale en smule mer hver måned du har forsikringen. Premien er vanligvis avhengig av hvor stort lån du har. Smålån kan ha forsikringspremie på mellom 50 og 100 kroner, mens for de største lånene kan forsikringen koste flere hundre kroner i måneden. Dermed blir det en avveining om de ekstra kostnadene er verdt forsikringen. Har du god helse og trygg jobb, kan du normalt droppe låneforsikring. Er du derimot usikker på den økonomiske fremtiden, kan en forsikring lønne seg.