Hvis man er opprådd og raskt trenger noen penger, kan et forbrukslån være en god løsning. Du står fritt til å prioritere hvor du setter pengene, og hva du bruker dem til. Dette gjelder både for de store forbrukslånene, og for små forbrukslån. Når man begynner å betale tilbake på lånet, betaler man mer enn bare lånesummen. Måten du regner deg fram til den effektive renten på forbrukslånet er følgende.

Effektiv rente på forbrukslån

Rentene er det banken tjener på å gi deg penger, som forbrukslån, boliglån, eller som kreditt på et kredittkort. Filosofien er at penger i dag, er verdt mere, enn penger senere. Derfor betaler man tilbake en større sum senere. Størrelsen på renten er avhengig av flere partier. Kunden, banken, og Sentralbankens styringsrente, er avhengig av Norges handelsbalanse, og denne handelsbalansen er en indikator på hvilken verdi kronen har. Mange faktorer spiller inn, men det vi trenger å bry oss om er styringsrenten, bankens tilbud til kunden, og kundens private økonomi, og kredittverdighet.

En god måte å sjekke hvilke forbrukslån man kan få

Hvis du lurer på hvilke tilbud for forbrukslån som venter på deg, kan det være lurt å sende ut flere søknader. Selv om faste gebyrer og gjennomsnittsrente fra finansagentene ofte oppgis på deres hjemmesider, er den effektive renten ofte veldig avhengig av søkers kredittverdighet. Hvordan banken vurderer denne er avhengig fra sak til sak, og person til person. En finansagent kan være et godt sted å starte for å finne den laveste effektive renten som markedet har å tilby. Her sender du nemlig kun inn en søknad, og agenten videreformidler denne til alle bankene han har kontakt med. Slik finner du it hvilke muligheter du har.