Rentene på et forbrukslån fastsettes etter en individuell vurdering av søkeren. Alle banker foretar en kredittsjekk, og resultatet av denne er det som legges til grunn for hvilke renter du får. Søkere med god kredittscore får bedre rentebetingelser enn de med dårlig score. I tillegg er det forskjell mellom rentene bankene er villige til å gi. Med samme kredittscore kan du få to ulike rentebetingelser på to forskjellige søknader.

Beste rente på forbrukslån

Den laveste nominelle renta er i dag på rundt 7% hos enkelte banker, mens den hos andre kan være betydelig høyere. Dette er et tall du ikke skal se deg blind på, fordi du personlig kan få god rente på forbrukslån fra den banken som tilsynelatende har dårligst betingelser (laveste minsterente). Får du tilbud om renter på dette nivået, er konklusjonen enkel; banken anser deg som en verdifull kunde som det er lav eller ingen risiko å låne penger til. Dersom du vet du har optimal kredittscore, bør du med andre ord søke om forbrukslån hos de bankene med laveste minsterente. Har du ikke optimal kredittscore, kan du søke hos nær sagt alle.

Søke forbrukslån fra flere

Du burde søke om forbrukslån fra flere banker før du slår til. Det er ikke bare den nominelle renten du må se på, men heller de totale kostnadene for et lån. Her iberegnes alle månedlige termingebyrer og etableringsgebyret. Du bør også vurdere andre faktorer, som muligheten for betalingsutsettelse og lignende, dersom du skulle få bruk for det. I alle tilfeller er du bedre rustet til å velge det beste lånet, når du har flere tilbud å velge i. Du kan søke selv, helt uforpliktende, til alle banker du måtte ønske, eller bruke en finansagent.