Forbrukslån
Forbrukslån

Nordmenn pusser ofte opp boligen sin. Det være seg av nødvendige eller estetiske årsaker. Uansett hvorfor koster det ofte mye penger, og ikke alle kan stille disse summene uten noe hjelp. Derfor hender det at enkelte velger å benytte et forbrukslån til dette.

Fordeler ved forbrukslån til oppussing

Den største fordelen er selvsagt, at du kan få lånt opptil flere hundretusen uten at noen blander seg borti hva pengene skal benyttes til. Et lån uten sikkerhet/ forbrukslån har ofte nedbetalingstid på opptil 15 år, og det gjør at mange har mulighet til å kunne klare et slikt lån økonomisk sett. Det som fordyrer lån av denne typen er rentene, men en kan finne lån med en grei rente. Renten er dyrere enn å refinansiere boliglånet, men ikke uoverkommelig. En normal rente på et usikret lån ligger ofte mellom 10-15%, avhengig av hvordan en kommer ut av en kredittsjekk. Selv om det er kostnader ved en løsning som denne kan det over tid lønne seg. Boligen vil øke i verdi, og det kommer godt med ved salg eller senere refinansiering. Samtidig er dette et lån du kan løse inn helt, når du kan og vil – uten ekstra kostnader.

Ulemper ved forbrukslån

Finner du et godt forbrukslån (klikk her for å se ulike aktører som tilbyr lån uten sikkerhet) med en god rente er det både en fordel og en ulempe. Fordelene er nevnt ovenfor, mens ulempen er de ekstra kostnadene. Et lån rundt kr 100 000 og mer, vil fort koste mange tusen ekstra i løpet av nedbetalingstiden. I tillegg vil det bli veldig kostbart om du kommer dårlig ut av en kredittsjekk. Du vil da få en høy rente, som vil over tid kanskje bli uoverkommelig. Da bør en vurdere om den verdiøkningen en får på boligen kan forsvare renteutgiftene. Tror du over tid at et usikret lån vil gi deg økonomiske problemer bør du vurdere å utsette oppussingen til et annet år.