I Norge er forbrukslån regulert av finansmyndighetene, og et av kravene til utlånerne er at de oppgir den nominelle renten. Dette er den isolerte kostnaden man betaler i renter for lånet, og ligger vanligvis et sted mellom 10-20 %. I tillegg til den nominelle renten kommer det ofte andre ekstra kostnader. Å utstede forbrukslån fører ofte til en del administrasjon for långiveren og derfor må man betale et etableringsgebyr. Dette gebyret sammen med andre kostnader utgjør til sammen den effektive renten på lånet.

Den nominelle renten viser ikke hele kostnaden

Den nominelle renten er litt misvisende da den ekskluderer flere av de andre utgiftene man ofte finner i forbrukslånet. Slike lån strekker seg ofte over en 2-15 års periode, og vil inkludere termingebyr som belastes hver måned. Disse termingebyrene dekker utgifter til administrasjon hos långiveren, og kommer i tillegg til et etableringsgebyr. Enda disse utgiftene ikke er særlig høye kan de få store utslag for de som låner små summer over kort tid. Hos den som låner kr 10 000 vil et etableringsgebyr på kr 1 500 tilsvare 15 % i tilleggs renter. Til sammenligning vil den som låner kr 100 000 kun betale 1,5% i tilleggsrenter for et slikt etableringsgebyr. Den effektive renten finner vi ganske enkelt ved å legge sammen alle disse summene.

Bruk alltid den effektive renten

En typisk effektiv rente på et forbrukslån ligger et sted mellom 10-17%, og dette avhenger rentenivå (som bestemmes av søkerens kredittscore), lånets løpetid og lånesum. Et firma som tilbyr en svært lav nominell rente er ikke nødvendigvis bedre enn konkurrentene da de kan kreve en høyere effektiv rente. Det er viktig å holde tunga rett i munnen da man søker gjennom forskjellige låntilbydere og alltid fokusere på den effektive renten og totalkostnadene.