Når du tar opp et forbrukslån må du som oftest betale en premium fordi lånet er usikret. Med usikret menes det at utlåneren ikke tar pant i eiendeler du måtte sitte med, slik som bil, båt eller bolig. En premium referer til et ekstra påslag på rentenivået, og betyr ganske enkelt at du betaler mer penger for å ta opp usikrede lån. Alt handler i bunn og grunn om én ting- og det er risiko. Hvordan kan utlåner få tilbake pengene på sikrest mulig måte, og hvor fort kan du betale tilbake. Alt dette har stor innvirkning på rentenivået, og danner grunnlaget for hvilke renter du må betale på forbrukslånet.

Høyere risiko på usikrede forbrukslån

Den som gir deg et forbrukslån gjør dette i håp om én dag få tilbake pengene. Med sikkerhet er det mye mindre risiko for mislighold av lånet ettersom eiendeler kan likvideres og gjøres om til kontanter. Dette kan igjen brukes til å dekke forbrukslånet. Med usikrede lån har ikke utlåner de samme rettighetene og må basere seg på at du betaler tilbake lånet som avtalt. Denne økte risikoen blir inkludert i rentenivået, hvor utlåner tar sikte på at det alltid vil være noen som misligholder forbrukslånet.

Lånesum spiller også inn

Da du for eksempel låner penger til bolig, er det snakk om en mye lengre tidsperiode, og banken har i tillegg sikkerhet i boligen du kjøper. Du vil typisk låne penger som betales tilbake over en 20-30 års periode og dette fører til at bankene har bedre forutsetninger for en stabil inntekt. Forbrukslån løper som oftest over korte perioder og har mye lavere lånebeløp og dette har igjen stor innvirkning på de rentene du må betale.