For mange er det vanskelig å holde fullstendig oversikt over sin privatøkonomi, og spesielt yngre personer opplever at det er tøft å ta hånd om sin egen økonomi da de flytter ut hjemmefra. De siste årene har lave renter ført til en bølge av tilgjengelig kreditt, hvor blant annet forbrukslån har blitt en vanlig låneform hos norske familier (les andre nyttige artikler her). Dette kan være til stor hjelp, men krever også mye disiplin ved at det må behandles på riktig måte. Dersom du er påpasselig med å sette opp et budsjett kan du unngå noen av de vanligste problemene som følger en økonomisk krise.

Begynn med å spare på kvitteringer

Det kan være vanskelig å budsjettere for en måned, og spesielt dersom du har en barnefamilie å ta hånd om. For å få en mer komplett oversikt over utgiftene burde du samle alle kvitteringer for en måneds forbruk. Ved månedsslutt kan du gå gjennom alle disse og sette opp utgiftspostene. Her er det også viktig at du kalkulerer inne kostnader til en eventuell ferie eller renter på forbrukslån og andre potensielle utgifter. Etter at du har satt opp utgiftene kan du faktorere inn alle inntekter, og det anbefales at du bruker et elektronisk regneark, hvor excel er et vanlig alternativ.

Gode grunner til å budsjettere

Grunnen til å budsjettere er ganske enkel. Den gir deg simpelthen en mye bedre oversikt, og gjør det lettere å spore hvor pengene tar veien. Ofte er vi ikke klar over hvor mye penger vi faktisk bruker på visse utgifter per måned, hvor tobakk er en vanlig oppvekker. Med budsjett har du også bedre kontroll over de pengene du har til overs per måned. Ønsker du og familien å dra på en lang ferie kan dere eventuelt bruke et forbrukslån til å finansiere dette såfremt det finnes ekstra penger tilgjengelig til å dekke lånekostnadene.