Zen Banking forbrukslån
Zen Banking forbrukslån

Å ta et forbrukslån fører til større utgifter hver måned. Derfor bør du i forkant av en søknad få oversikt over privatøkonomien din. Et budsjett vil være et godt redskap, ikke bare for lånet men for en videre sunn privatøkonomi.

Innhold i budsjettet

Når du setter opp budsjettet skal alle inntekter og utgifter med. Du må gå over alle faste og variable utgifter. De faste utgiftene er ofte de enkleste å få helt riktig, mens de variable noen ganger blir et overslag. Selv om en setter opp budsjettet for å ta opp et forbrukslån bør en også ha en post for sparing. Det vil lønne seg i det lange løp. Det vil for de aller fleste holde med å sette opp et månedsbudsjett. Til slutt kan det nevnes at det er lurt å ha forskjellige kontoer for de forskjellige tingene. En for daglig bruk, en for sparing og en for utgifter.

Finne summene til budsjettet

Hva en har i inntekt pr måned vet de fleste. Dette gjelder også de månedlige faste utgiftene. I tillegg til disse bør man finne ut hva de årlige regningene egentlig koster hver måned. Dette gjelder også for ting en betaler terminvis, som for eksempel strøm. Disse utgiftene er de faste utgiftene du har. De variable utgiftene vil være slikt som matvarer og bensin. Få en så korrekt oversikt over disse som mulig, og sett disse sammen med de faste utgiftene. Trekk totalsummen av alle utgiftene fra på inntekten, og du vet hvor mye du har disponibelt for et eventuelt forbrukslån.