Forbrukslån
Forbrukslån

Forbrukslån er av stor glede for mange Nordmenn, ettersom det lar folk oppfylle drømmer de har hatt i lang tid. Likevel finnes det en spesiell gruppe som sliter med å betale tilbake det de har lånt. Undersøkelser viser at menn i alderen 40-45 år er dårligst til å betale gjelden sin. Nesten hver tiende Nordmann i denne aldersgruppen har én eller flere betalingsanmerkninger. Enda den store majoriteten betaler tilbake gjelden sin i tide, er dette fortsatt svært høye tall, og eksperter har lett etter naturlige forklaringer på fenomenet.

Skilsmisser kan ha skylden

Forbrukslån er et produkt som hjelper mange til å oppfylle de drømmene de har hatt i lang tid. Problemet oppstår når kundegrupper låner mer penger enn de har råd til å betjene, eller når uforutsette livskriser oppstår. Ekspertene har påpekt at mange av de som befinner seg i en kredittskvis nylig har gått gjennom en skilsmisse. Deling av verdiene i skilsmisseoppgjøret og emosjonelle nedturer fører på sikt til svekket betalingsevne. Mange menn i denne alderen velger i tillegg å gå til innkjøp av dyre biler, båter og motorsykler enda betalingsevnen ikke nødvendigvis tillater det. Kombinasjonen med skilsmisse og høyt forbruk er hva som kan føre til store problemer for mange av de det gjelder.

Sammenheng med den generelle livssituasjonen

Nordmenn har generelt sett opplevd en enorm velstandsøkning de siste årene som følge av den sterke kronen og høye oljeutvinningen. Forbrukslån er blitt mer populært, og det samme gjelder andre låneprodukter. Enda disse produktene er til hjelp for de aller fleste, finner man en jevn trend hos de som har problemer med å betale tilbake. De som ikke klarer betale tilbake det de skylder har som regel opplevd en samlivskrise, er middelaldrende og har et høyere forbruk enn hva en enkeltinntekt skulle tilsi. Med riktig forbruk, gode rutiner og en trygg livssituasjon er forbrukslån likevel en god måte å finansiere drømmer.