Det er lett å tro at en ikke vil få innvilget et forbrukslån, om en bank sier nei til å låne deg pengene. Dette er ikke korrekt, der finnes nemlig løsninger for å få et lån. Dette da avslaget for eksempel kan være basert på feile opplysninger angående din økonomiske situasjon.

Banken innvilger ikke lånet ditt

Søknaden er sendt og behandlet, men du fikk avslag på å ta opp forbrukslån. En ergerlig situasjon, men likevel en realitet. Banker har forskjellige vilkår for å gi kunder lån, og samtidig er de bundet av lovverket. Finansavtaleloven er klar på at banker skal fraråde opptak av lån om kunden kan få økonomiske vansker pga. låneopptak. Avslag på lån kan komme av flere årsaker, men oftest skjer dette om banken mener du er i faresonen for å bli en risiko-kunde. Denne avgjørelsen tar banken utfra kredittsjekken de foretar på deg. Ønsker du til tross for dette å ta opp lån kan du se på hvordan du kan bedre sjansene dine.

Løsninger til å få forbrukslån etter avslag

Det er en del ting du kan gjøre om du har fått avslag på en søknad om forbrukslån. Det første en kan være oppmerksom på er at kredittopplysningene dine kan være gamle. Ja, faktisk viser det seg at de kan være så gamle som hele 2 år. Du bør ta en kredittsjekk på deg selv, og deretter få korrigert eventuelle feil. Det kan for eksempel være at årsinntekten din er bedre enn de opplysningene banken fikk. Et annet alternativ er å rett og slett søke lån i en annen bank. Dette da bankenes betingelser varierer, og en annen bank vil kanskje ikke se deg som en risiko-kunde. Et siste alternativ er å søke om lånet sammen med noen, en medlåner. Er det to som søker sammen om et lån er sjansene atskillig større for å få det innvilget.